Revidert 13. oktober 2021

Rekvisitøren
Av Turid Bjørnsen


Jeg har erfaring fra Trøndelag Teater, hvor jeg har jobbet i en årrekke som rekvisitør, rekvisittmaker og avdelingsleder.

Turid Bjørnsen.
Dukken er laget i forbindelse med forestillingen Arturo Ui på Trøndelag Teater.
Foto: Per Kristian Solbakken


En rekvisitørs oppgave er å skaffe til veie rekvisitter/gjenstander som skal brukes i teater, film, scene og spel.
Rekvisitøren jobber sammen med scenografen og er underlagt ham eller henne.
Scenografen er ansvarlig for det visuelle uttrykket på scenen, og samarbeider nært med instruktør/regissør,
som igjen er ansvarlig for hele prosjektet. Sammen finner de ut av i hvilken tidsperiode handlingen skal foregå, hva de trenger av utstyr som, dører, vegger, vinduer og alt som skal til for å fortelle denne historien.

Før prøvene starter, avholdes et møte med scenograf, instruktør og de øvrige, involverte avdelingene.
Scenografen har med seg en modell av scene og scenografi, og instruktøren forteller om handling og intensjon med oppsettingen.

Som regel får man en liste fra scenografen over rekvisitter som skal skaffes. Den er kun veiledende, fordi ting forandres ofte underveis.
Budsjett for hele prosjektet blir presentert på dette møtet, og hver enkelt avdeling må anslå hvor mye de trenger for å utføre sin del av jobben.

Så er det bare å sett i gang! Det er ikke alltid like enkelt å finne de rette rekvisittene. Hvis handlingen foregår i nåtid, er det som regel ganske greit. Men handlingen kan foregå i tidligere tidsepoker, og da må man skaffe seg kunnskap om akkurat den epoken.
Museene spiller en viktig rolle her, og for ikke å snakke om bruktbutikker og antikvitetsbutikker. De fleste teatrene har også et rekvisittlager. Det er også mulig å be om og låne eller leie rekvisitter.

Så kan det hende at en spesiell rekvisitt ikke kan skaffes. Da må man lage den selv eller få noen, som har de rette kvalifikasjoner til å lage den.

Når prøvene er i gang, må man gjerne finne markeringer/erstatninger for rekvisittene, så skuespillerne har noe å jobbe med inntil de endelige rekvisittene er skaffet.

På Trøndelag Teater er de fleste blant det scenetekniske personalet organisert i Fagforbundet, Teaterteknisk Forening. Her kan man søke om midler til videreutvikling, i form av kurs og seminarer.

For å jobbe som rekvisitør er det viktig å være nevenyttig, kreativ, løsningsorientert og å ha gode samarbeidsevner.
Det fins ingen formell utdannelse for rekvisitører i Norge. De fleste rekvisitører har forskjellig bakgrunn.
Fagforbundet jobber med en modell som gjør det mulig for det scenetekniske personalet (rekvisitørene hører til her) å ta fagbrev.
Fagforbundet gir også ut et blad, Fagbladet, flere ganger i året, der man holdes oppdatert om hva som foregår rundt om i teater-Norge.

Når det gjelder det å lage rekvisitter, er Youtube en fin kanal å bruke. Der finnes en mengde videoer som viser hvordan ting kan gjøres.

Relevant lesestoff:


Rekvisittgruppe