Rekvisitøren
Av Turid Bjørnsen


På Trøndelag Teater, hvor jeg har jobbet i 30 år, er vi fire personer som utgjør rekvisittavdelingen. Vi jobber med produksjon av stykkene og med avvikling av forestillingene. Vi har en stykkeansvarlig som følger produksjonen på nært hold og som har kontakt med scenograf og instruktør. Stykkeansvarlig delegerer oppgaver til de andre på avdelingen.

 

Hva er en rekvisitt og hva forventes av rekvisitøren og rekvisittavdelingen?

Jeg kan si noe om hvordan vi jobber på Trøndelag Teater. Det vil jo variere fra teater til teater. Hos oss har vi definert en rekvisitt til å være alt som ikke går under betegnelsen møbler eller kostymer. Likevel er det et svært omfattende område. Det kan være gjenstander som skal representere forskjellige tidsepoker i historien.

Det er ikke alltid like enkelt å skaffe de riktige rekvisittene. Vi tilbringer derfor mange timer i telefonen på jakt etter disse. Vi kontakter muséer, andre teater, bruktbutikker eller privatpersoner. Hvis det er umulig å få tak i den spesielle rekvisitten, må vi finne en annen løsning. Kanskje må vi produsere den selv. Vi har forskjellig kompetanse i avdelingen, så oppgavene blir løst av de eller den som kan gjøre det på best mulig måte.

Når vi skal starte en produksjon, har vi et modellmøte hvor scenografen presenterer modellen og sier noe om stykket og hva han/hun har tenkt. Instruktøren er også tilstede på dette møtet, samt alle avdelinger som skal være med og produsere forestillingen. Her får vi presentert budsjettet for hele produksjonen og her danner vi oss et inntrykk av hvor mye hver avdeling trenger for å produsere stykket. I etterkant av modellmøte har vi et møte med scenografen hvor vi får en liste over rekvisitter som ønskes.

Det er alltid vanskelig å sette opp et budsjett. Man kan ha budsjettert med rekvisitter som plutselig blir forkastet under prosessen, eller motsatt, ting man ikke har regnet med dukker plutselig opp. Det er viktig å ha et tett samarbeid med scenograf og instruktør, slik at de holdes orientert om økonomien.

På leseprøven, første gang stykket leses gjennom med hele ensemblet til stede, uthever og noterer jeg i margen på manuset de rekvisittene som er nevnt i sceneanvisningene. Deretter finner jeg markeringer/erstatninger for de forskjellige rekvisittene, slik at skuespillerne har noe å jobbe med når prøvene starter.

Det er ikke alltid scenografen er sikker på hva han/hun vil ha eller hvordan en ting skal se ut. Da kan jeg komme med forslag ved å vise flere varianter av samme rekvisitt. Dermed er det lettere å komme frem til et godt resultat.

Noen ganger hender det at jeg har fått beskjed om å skaffe eller lage en spesiell ting. Jeg går i gang med jobben og legger mye arbeid i det, for at det skal bli vellykket. Etter en stund kan det vise seg at det jeg har skaffet eller laget blir forkastet fordi det har dukket opp en ny ide eller en del av manus er sløyfet. Det kan oppleves irriterende, men da er det viktig å bevare humøret og tenke som så at man er en del av en kunstnerisk prosess. Tenk heller på at her fikk du en ekstra erfaring som du kan ta med deg senere. Ingen ting man gjør er bortkastet, tenker jeg. På lageret vårt befinner det seg en del rekvisitter som er blitt forkastet, men som har blitt brukt ved andre anledninger.

På Trøndelag Teater er de fleste teaterteknikere organisert i Fagforbundet, Teaterteknisk Forening. Her kan man søke om midler til videreutvikling i form av kurs og seminarer.

Det fins ingen formell utdannelse for rekvisitører i Norge. De fleste rekvisitører har forskjellig bakgrunn. Fagforeningen jobber med en modell som gjør det mulig for de som jobber på scenen å ta fagbrev. Fagforbundet gir ut et blad flere ganger i året, der man holdes oppdatert om hva som foregår rundt om i teater-Norge.

En fin måte å kurse seg på er å bruke YouTube. Der finner du alt mellom himmel og jord, fra støping, modellering, maling, materialbruk, forming og teknikker av alle slag.

Relevant lesestoff:

Rekvisittgruppe