Rekvisittgruppe


Rekvisitter, en samlebetegnelse på alle løse gjenstander som brukes i en teaterproduksjon, enten av skuespilleren eller for å komplettere scenebildet (eksempel: Kjøkkenredskapene i et kjøkken.).


Gruppa har ansvar for å skaffe det rekvisitøren ber om.
Rekvisitøren har gjerne laget en liste ved starten av prøveperioden, men ofte vil det dukke opp behov for rekvisitter på kort varsel.
Avklar om det er mulig å bruke prøverekvisitter inntil regissøren eller scenografen har bestemt hva som skal brukes i forestillingen.

 

Relevant lesestoff:


Scene