Rekvisittgruppe


Rekvisitter, en samlebetegnelse på alle løse gjenstander som brukes i en teaterproduksjon, enten av skuespilleren eller for å komplettere scenebildet (eksempel: kjøkkenredskapene i et kjøkken er rekvisitter).


Rekvisittgruppa har ansvaret for å skaffe til veie de rekvisittene regissøren ber om. Denne har gjerne laget en liste ved starten av prøveperioden, men svært ofte vil det dukke opp behov for gjenstander på kort varsel. Avklar om det er mulig å bruke prøverekvisitter inntil regissøren har bestemt hva som skal brukes i forestillingen.

 

Relevant lesestoff:


Scene


Rekvisitøren
av Turid Bjørnsen.