Renhold


Renhold er fjerning og vask av støv, smuss, avfallsprodukter med mer fra boliger og andre bygninger. Utføres vesentlig av hensyn til trivsel og hygiene. (Store Norske Leksikon)

Eksempler på oppgaver i en spelproduksjon er:

  • Ha hovedansvaret for renhold både blant aktører og publikum i prøve- og forestilingsperioden (eksempel: plukke søppel, vaske publikumsbenker og garderober).
  • Skaffe og tømme avfallsdunker og eventuelt toaletter både for aktører og publikum i prøve- og forestillingsperioden.
  • Oppmuntre alle involverte til å holde orden.
  • Lage turnusliste over hvor, hvem og når det skal vaskes og ryddes.
  • Sørge for å være oppdatert på gjeldende regler for kildesortering og avfallsshåndtering

 

Relevant lesestoff:


Spel- den gode totalopplevelsen

- Av Jorun MH Skryseth


Avfallsguide for utendørsarrangement
(ekstern lenke)

- Av Grønt Punkt Norge og Greener Events


Servicefunksjoner