Renholdsgruppe


Renholdsgruppa har flere oppgaver:

  • ha hovedansvaret for renhold både blant aktører og publikum i prøve- og forestilingsperioden (eksempel: plukke søppel, vaske publikumsbenker og garderober).
  • skaffe og tømme avfallsdunker og eventuelt toaletter både for aktører og publikum i prøve- og forestillingsperioden.
  • oppmuntre alle involverte til å holde orden.
  • lage turnusliste over hvor, hvem og når det skal vaskes og ryddes.

 

Relevant lesestoff:

Under Servicefunksjoner er nevnt flere punkt som er gyldige for alle arbeidsgruppene i denne kategorien, inkludert renholdsgruppa.