Sangere


Sanger; en person som framfører sang gjennom å bruke stemmebåndene på en instrumental måte, ofte i sammenheng med instrumental musikk og/eller rytmer framført gjennom bruk av ett eller flere andre musikkinstrumenter.


I et spel kan en sanger være solist eller del av et kor, men også ha oppgaver som skuespiller eller inngå i koreografi.

Relevant lesestoff:

Som sanger i et spel
- Av Lars Eggen.

Sanginstruktør

Musikk i en teaterproduksjon
- Av Kyrre Havdal.


Organisasjon:

Norsk Operasangerforbund er ei avdeling av
Musikernes fellesorganisasjon.