Sanginstruktør


Instruktør, person som underviser eller veileder.


Sanginstruktørens hovedoppgave er å lære aktørene oppvarmingsøvelser, sangteknikk og å jobbe for å øke bevisstheten om stemmens begrensninger og muligheter. Sanginstruktøren kan også være en støttespiller under innøvingen, ikke minst med hensyn til tekstformidling og det helhetlige musikalske utrykket.

I de tilfeller et kor deltar i produksjonen vil som regel en kordirigent ivareta disse oppgavene i prøveperioden. Orkesterlederen vil i de fleste tilfeller dirigere koret under forestillingen.

Relevant lesestoff:


Som sanger i et spel.
- Av Lars Eggen.


Kor


Orkesterlederen