Sangpedagog


Sangpedagogens hovedoppgave er å lære aktørene oppvarmingsøvelser, sangteknikk og jobbe for å øke bevisstheten om stemmens begrensninger og muligheter.

Hvis et kor deltar i produksjonen må arbeidsdelingen mellom sangpedagog og kordirigent avklares før prøveperioden.

I forestillingsperioden hender det at orkesterlederen ivaretar funksjonen som kordirigent.

Relevant lesestoff:


Sangere


Som sanger i et spel 

- Av Lars Eggen