Scene


 

Begrepet scene er en samlebetegnelse for funksjoner som er relevante i visuelt (scenografi, rekvisitt, kostyme, maske) og sceneteknisk (lys, lyd) teaterarbeid.

En teaterforestilling bør ha som mål å skape et helhetlig visuelt og teknisk uttrykk. Derfor er det viktig at de ansvarlige for disse oppgavene trekkes tidlig inn i produksjonen og raskt etablerer et samarbeid med de kunstneriske ansvarlige.

Det anbefales at det dannes egne grupper for hver funksjon. Antall personer i gruppene avhenger av forestillingens behov. Leder for gruppa deltar på Produksjonsmøtet

Gruppene må følge oppsatt budsjett og produksjonsplan

Gruppene må ha nødvendig utstyr og verktøy tilgjengelig i prøve- og spilleperiode slik at eventuelle feil og mangler kan rettes opp umiddelbart. Dette betyr at en fra de ulike gruppene bør være til stede under prøver og forestilling.

Gruppene har ansvaret for demontering, nedrigging og rydding av utstyr etter prøver og forestillinger.

Etter spilleperioden har gruppene ansvar for lagring og for tilbakelevering av lånt utstyr.

Gruppene må i samarbeid med produksjonsleder og de kunstneriske ansvarlige vurdere og ta konsekvensen av hvordan skiftende værforhold kan påvirke det visuelle og scenetekniske arbeidet.