Scene


 

En forestilling bør ha som mål å skape et helhetlig visuelt og auditivt uttrykk. Derfor er det viktig at ansvarlige for disse oppgavene trekkes tidlig inn i produksjonen.

Om oppsetningen er av en viss størrelse, anbefales det å danne grupper for hver funksjon.

Gruppene må ha nødvendig utstyr og verktøy tilgjengelig slik at feil og mangler kan rettes opp umiddelbart. Dette betyr at minst en fra de ulike gruppene må være til stede under prøver, forestilling og delta på produksjonsmøtet.

Hver gruppe har ansvar for demontering, nedrigging, rydding, lagring og tilbakelevering av lånt utstyr.

Gruppene må i samarbeid med produksjonsleder og kunstnerisk ansvarlig vurdere hvordan skiftende værforhold kan påvirke det visuelle og auditive arbeidet.