Scenograf


Scenograf, person som er ansvarlig for det visuelle uttrykket for en teaterforestilling, film, opera, konsert eller dans/ballett.

Scenografi, scenedekorasjonskunst, tidligere kalt teatermaleri.


Scenografen må ha kunnskap om lys, farger, kostymer, hår, stoffer, materialer, byggeteknikker og sceneteknikk.Scenografen må ha et godt øye for detaljer og være kreativ nok til å omsette en idè til noe som er praktisk gjennomførbart.

Begrepet scenografi brukes om resultatet av den totale scenografiske utformingen som også omfatter kostymedesign og lysdesign. Disse funksjonene ivaretas ofte av egne designere, men det er i samarbeid med scenograf og regissør at helheten blir utformet.

Relevant lesestoff:


Scenografi og scenografi i spel - av Gjermund Andresen


Scenografigruppe


Fra instruktørens synsvinkel, aktuelt for alle:


Hvem eier forestillingen?
- av Nora Evensen


Organisasjon:


Norske Scenografer i Creo