Scenograf


Scenograf, person som er ansvarlig for det visuelle uttrykket for en teaterforestilling, film, opera, konsert eller dans/ballett.

Scenografi, scenedekorasjonskunst, tidligere kalt teatermaleri.


Scenografen må ha kunnskap om lys, farger, kostymer, hår, stoffer, materialer, byggeteknikker og sceneteknikk. Scenografen må ha øye for detaljer og kunne omsette en idè til noe praktisk gjennomførbart.

Begrepet scenografi brukes om resultatet av den totale scenografiske utformingen som også omfatter kostymedesign og lysdesign. Disse funksjonene ivaretas ofte av egne designere.

Scenografen er i flere tilfeller premissleverandør for rekvisitørens arbeid.

Pyroteknikk kan også brukes i spel og teatersammenheng. Vi har valgt å se dette som scenografens ansvar selv om andre – som regissør, lysdesigner og produksjonsleder – bør være med i vurderingen knytta til evnt bruk av pyroteknikk

Relevant lesestoff:


Scenografi og scenografi i spel

- Av Gjermund Andresen


Pyroteknikk på scenen

- Av Olav Hanto


Scenografigruppe


Organisasjon:


Norske Scenografer i Creo