Scenografigruppe


Scenografi, scenedekorasjonskunst, tidligere kalt teatermaleri.


Scenografigruppa har ansvaret for å utarbeide scenografien til forestillingen etter scenografens arbeidstegninger og anvisninger.


 

Relevant lesestoff:

Scenograf

Scenografi og scenografi i spel
av Gjermund Andresen


Under Scene er nevnt flere punkt som er gyldige for alle arbeidsgruppene i denne kategorien, inkludert scenografigruppa.