Servicefunksjoner


 

Her beskrives noen viktige funksjoner knyttet til en spelproduksjon. Hvilke servicefunksjoner det er behov for vil variere og uventede oppgaver kan dukke opp.

Vi har valgt å dele oppgavene inn i fire hoveddeler: Service, vakthold og sikkerhet, renhold og intern trivsel.

Publikums opplevelse av en forestilling kan påvirkes av eksempelvis parkeringsmuligheter, toalettforhold, skilting og vakthold og er noe som kan prege et spels omdømme.

Servicefunksjonene i et spel gjøres ofte av frivillige. Det er viktig at det gis god opplæring og at gjeldende regler for arbeidsområdet blir fulgt.

Vi har under hvert avsnitt lagt ved lenker som kan være til hjelp

Leder for gruppa deltar på produksjonsmøtene.

Gruppene må følge oppsatt budsjett og produksjonsplan.

Gruppene må i samarbeid med produksjonslederen og de kunstneriske ansvarlige ta konsekvensen av hvordan skiftende værforhold kan påvirke arbeidet.

Relevant lesestoff:


Spel- den gode totalopplevelsen

- Av Jorun MH Skryseth


Frivilligheten = grunnmuren i all kulturproduksjon

- Av Berit Vordal