Servicefunksjoner


 

I dette kapitlet beskriver vi en del viktige oppgaver knyttet til en teaterproduksjon. Felles for disse er at de er vanskelig å plassere i andre grupper i vår produksjonsmodell. Listen over hvilke «diverse funksjoner» man kan ha bruk for i teatersammenheng vil variere, og uventete arbeidsoppgaver kan dukke opp. Vi har her valgt å beskrive de mest vanlige funksjonene.

Det er anbefales at det dannes egne grupper for hver funksjon. Antall personer i gruppene avhenger av forestillingens behov. Leder for gruppa deltar på produksjonsmøtene.

Gruppene må følge oppsatt budsjett og produksjonsplan.

Gruppene må i samarbeid med produksjonslederen og de kunstneriske ansvarlige vurdere og ta konsekvensen av hvordan skiftende værforhold kan påvirke arbeidet.