Servicefunksjoner


 

Her beskrives noen viktige oppgaver knyttet til en produksjon. Oppgavene er vanskelig å plassere i andre grupper i produksjonsmodellen. Hvilke servicefunksjoner man kan ha bruk for i teatersammenheng vil variere, og uventete oppgaver kan dukke opp. Vi har valgt å beskrive de vanligste funksjonene.

Det er anbefales at det dannes grupper for hver funksjon. Antall personer i gruppene avhenger av forestillingens behov. Leder for gruppa deltar på produksjonsmøtene.

Gruppene må følge oppsatt budsjett og produksjonsplan.

Gruppene må i samarbeid med produksjonslederen og de kunstneriske ansvarlige vurdere og ta konsekvensen av hvordan skiftende værforhold kan påvirke arbeidet.