Servicegruppe


Servicegruppa har flere funksjoner:

  • ha ansvar for servering til aktører og publikum.
  • ha ansvar for garderobeforholdene til aktørene og eventuelt for publikum.
  • ha ansvar for å selge program og effekter før forestillingene.
  • ha ansvar for å dele ut/selge pledd, regnovertrekk og sitteunderlag.
  • framstå som vertskap og sørge for at publikum trives og finner sine sitteplasser

 

Relevant lesestoff:

Under Servicefunksjoner er nevnt flere punkt som er gyldige for alle arbeidsgruppene i denne kategorien, inkludert servicegruppa.