Skuespillere


En skuespiller framfører, alene eller i samspill med andre, en dramatisk tekst, handling eller en situasjon for et publikum som er til stede i formidlingsøyeblikket, eller som betrakter det samme på et filmlerret, på en skjerm eller i radio.

 

Relevant lesestoff:


En skuespillers arbeid.
Intervju med Anitra Terese Eriksen.


Samspillet mellom amatør og profesjonell
-Av Nora Evensen


Barn i spel.
- Av Karen Høie


Barn og spel - Tanker rundt øvelsesperiode og forestillingsperiode.
- Av Kari Kluge.


Organisasjon:

Norsk Skuespillerforbund