Som sanger i et spel

av Lars Eggen


Et spel har ofte en eller flere roller med tilskrevne sanger. Ofte kan sangene være såpass krevende at regissøren (eller produsenten) ønsker å forespørre en sanger for disse rollene. Hva er en sangers behov når han/hun blir engasjert i et spel? Og hvordan kan en produsent best mulig engasjere en sanger til en rolle? Hvordan er det synge i all-slags-vær og hvordan fungerer egentlig en sanger som skuespiller?

 

Hvilken type sanger trenger jeg?

For å finne den beste sangeren til rollen må man først definere hvilken type sanger, og ikke minst hvilken type stemme, man ønsker. Er musikken lys eller mørk i toneleiet? Trenger du en sopran, baryton eller en tenor? De fleste utøvende/freelance sangere i Norge har klassisk bakgrunn med en utdannelse fra et musikkonservatorium eller private skoler som for eksempel Baardar. Det er flere måter å trene stemmen på og dette må produsent/regissør være bevist på. Hovedforskjellen på skoleringen mellom for eksempel Baardar og et musikkonservatorium er hva som legges vekt på i utdanningen. Ved skoler som Baardar fokuserer man på musikal og populær sangtradisjon mens man ved konservatorier har hovedvekt på klassisk sangteknikk (det mange forbinder med opera). En klassisk sanger vil i prinsippet klinge sterkere i gode akustiske forhold uten mikrofon mens en musikalsanger kan passe bedre inn i et lydbilde hvor man benytter seg av mikrofonhjelp. Det skal legges til at flere og flere klassisk utdannede sanger ser relevansen ved å være allsidig og kan fungere like godt med mikrofon som foruten. Velger man å bruke mikrofoner vil også lydmann og lydutstyr spille en stor rolle. Uansett: ønsker man at musikken skal stå sentralt vil et musikkspel alltid fungere bedre med sangere selv om rollene har både replikker og monologer. De fleste sangere har god erfaring og ofte utdannelse i scenisk teaterarbeid, spesielt musikal- og operasangere.

 

Hvilke behov har sangeren?

En sanger ser ofte annerledes på enkelte deler av produksjonsfasen enn hva for eksempel en skuespiller gjør. For sangeren vil alltid musikken være det bærende elementet. Dette kan bety at sangeren ofte vil bruke mere tid på musikalske og musikkteatralske prøver. Det er også ofte ønskelig med et godt oppvarmingslokale tilgjengelig. Værutfordringer kan være et problem for sang og musikk men her kommer relevansen med å leie en profesjonell sanger inn. En profesjonell sanger (musiker) vil bedre takle utfordringene med varierende lytteforhold i ulikt vær. Kostymeringen er også viktig å tenke over i forhold til sangerkomfort. Det er greit å ha et bevegelig kostyme og det er viktig å ta høyde for muligheten til å kunne kle seg varmt under kostymet da norske værforhold kan by på vinterstemning i juli.

Det er viktig at noter er på plass før prøvetiden starter og at de er sendt til sangeren for innøving i god tid før første prøvedag. Dette er sangerens «manus» og må være riktig notert. Ikke forvent at sangeren kan sangene slik de «egentlig skal være, og alltid har vært gjort». Er notene i uoverensstemmelse med hva som praktiseres må notene oppdateres ellers man må gi tydelig beskjed om dette. Husk også på at ikke alle liker «å bli med på» sanger som ikke er avtalt på forhånd. Det er viktig at produsenten er tydelig og bestemt på hva sangeren skal synge og gjøre.

 

Hvor finner man en god sanger?

Å finne en sanger som passer din produksjon kan være enkelt for noen men en utfordring for andre. Å utlyse til prøvesang (audition) kan fungere godt, men man er avhengig av god oppslutning og god markedsføring for å få fullt utbytte av dette. Det er også en tidkrevende prosess med mye planlegging og tilrettelegging. Man kan kontakte skoler, som for eksempel et konservatorium, for å få noen anbefalt. Man kan søke på internettet, men det fører sjeldent frem og er ingen god fasit på hvem som finnes der ute. Har man noen som er «innenfor» kan man spørre om en anbefaling eller om hjelp med å finne en sanger for produksjonen. Det er også mulig å kontakte andre spel eller produksjonsselskaper. Oftest er det likevel nettverk og bekjentskaper som rår når man hyrer inn en sanger. Når man tenker casting av sangere bør man også vurdere aspektet med lokal tilhørighet. Passer det å leie inn et kjent navn som kan trekke publikum, eller gi lokale nykommere sjanser som kan øke lokalmiljøets kulturelle selvtillit?

Å benytte seg av sangere i spel er et solid utgangspunkt når man vil heve frem musikken i spelet. Selv om det ikke er solistisk materiale i spelet kan en sanger være til stor støtte i et ensemble eller kor som stemmeleder eller stemmestøtte. Lykke til med å finne den rette sangeren til ditt spel.


Lars Eggen er freelance sanger og har deltatt ved en rekke spel og operaproduksjoner rundt om i Norge. Han er produsent for Tylldalspelet.

Relevant lesestoff:


Sangere