Publisert 23. januar 2022

Spel – den gode totalopplevelsen

Av Jorun MH Skryseth


Limaspillet er ett historisk utendørsspel som settes opp i Nannestad kommune, nærmere bestemt på Limastranda i Stensgård. Spelet så dagens lys en vakker augustkveld i 2003, den gang i samarbeid med Nannestad kulturskole. Limaspillet vokste raskt i omfang, og allerede i 2004 var vi en selvstendig organisasjon ved navn Romerike Friteater.
Handlingen er lagt til året 1349, den dramatiske høsten hvor Svartedauen gjorde sitt inntog i den lille bygda. I middelalderen lå det et lite klosterhospits bare et steinkast unna spelplassen. Det antas at det var munker fra Hovedøya som hadde funnet veien hit og bygget opp klosteret. Stensgård var allerede blitt ett naturlig stoppested for pilegrimer på vei til Kristkirken i Nidaros, og klosterhospitset ble blant annet bygget for å avlaste bygdefolket med alle vandrerne.
I Limaspillet møter vi pilegrimen Anne som er på vei til Nidaros. Underveis stopper hun i Stensgård der hun møter både munker og bygdefolk på godt og vondt. Vi blir vitne til sterke motsetninger mellom den gamle Åsatrua og den nye troen på Kvitekrist, store og små gleder og sorger i et lite bygdesamfunn, fortvilelse og forbudt kjærlighet.

Historien er basert på de historiske fakta som har vært å finne, men i aller høyeste grad godt krydret av min frie fantasi.

www.limaspillet.no (ekstern lenke)
Idè og manus: Jorun MH Skryseth
Musikk: Trond S Hultgren

Limaspillet.
Foto: Guro Gustavsen

Jeg skal i det følgende beskrive hvordan vi legger opp til best mulig rammer rundt en forestilling og prøveperiode både med tanke på publikum, aktører, frivillige, kommunen og grunneier. Noen konkrete råd, beskrivelser og tanker fra undertegnede som har jobbet fram dette prosjektet helt fra tidenes morgen.

Publikums- og aktørkomfort

Jeg deler inn i faser for ankomst/parkering – inngang/informasjon – sirkulasjonsfase – forestilling – pause – utgang
La oss begynne med parkering. Det bør legges stor vekt på oversiktlighet ved parkering. Vi har på det meste fire områder å parkere på, vanligvis brukes bare tre. Det er godt markert hvor det er parkering for bevegelseshemmede. Parkeringsvaktene varierer i antall avhengig av solgte billetter og dag. Helgedager er vanligvis sterkere bemannet. Hvis økonomien tilsier det, deler parkeringsvaktene ut gratis program og henviser videre til inngang. Har man mulighet til fri parkering er det en god ting. Parkeringsvaktene har kommunikasjon seg imellom via walkie talkie. Dersom det brukes et jorde til parkering, må det vurderes hvor lenge man kan bruke det i forhold til nedbør. Skuespillerne bør ha egen parkering

Vi har alltid et antall vertinner/verter som møter publikum etter inngang. Vanligvis er vertinner/verter også kledd i middelalder kostyme. Disse viser publikum plass til tribunen som i vårt tilfelle er tømmerstokker i amfi. Vanligvis ligger det allerede lange sitteunderlag som dekker hele tømmerstokken på plass, men det er avhengig av om det regner eller ikke. Publikum får tilbud om ett ekstra sitteunderlag og myggserviett. Er det regn har vi alltid noen enkle regnkapper til utdeling, og ulltepper hvis det er kaldt i været. Øverst i amfiet legger vi sceneplattinger. Disse fungerer som plass til rullestoler, eller campingstoler for de som ønsker det.

To vertinner har ansvar for en benkerekke. Noen publikummere har reservert VIP plasser, disse er markert. Vertinnene informerer om restauranten, serveringstelt og toaletter. Angående sanitærforhold, det finnes to toaletter fast på spelplassen, i tillegg ett toalett i tilknytning til kirken som ligger rett ved. Disse toalettene har vi tilgang til. Vi leier inn to til fire mobile toaletter i tillegg. En person har ansvaret for å se til at toalettene til enhver tid er i orden, sjekker toalettpapir, lys, våtservietter, antibac og evnt. rengjøring.

Limaspillet.
Foto: Guro Gustavsen

Serveringstilbudet er organisert som følger, vi har ett stort serveringstelt med bord og benker, tillegg et telt hvor mat blir tilberedet og drikke og annet oppbevart. Serveringen åpner 1, 5 time før forestillingen starter. Det er da mulig for publikum å komme å spise og få med seg en liten minikonsert i serveringsteltet før forestilling. Minikonserten varer ca. 30 minutter, og det er lokale artister som står for det. Det er også servering i pausen og etter forestilling.
Vi serverer øl og vin kl. 1. Det tilsier at vi har to alkovakter som patruljerer før, under og etter forestilling. Vertinnene er på sine plasser for å bistå publikum ved spørsmål eller hjelp hvis det skulle behøves.

Vi har avtale med Røde kors hjelpekorps, og hjertestarter i restauranten.
Langs benkeradene har vi lysslynger slik at det skal være lett å komme seg på plass etter pausen, og ut etter endt forestilling.

Jeg har et lite mantra som skal etterleves: «Vi bærer publikum på gullstol».
Intern arbeidsfordeling: Det er frivillige som ivaretar all publikumskontakt. De frivillige er i stor grad foreldre og nær familie til skuespillere, eller venner av Limaspillet som har fulgt oss siden oppstart.
Rekruttering av nytt blod i frivilligbanken kan til tider være vanskelig, men det kommer helt an på hvilken jobb som skal gjøres. Det er alltid verre å skaffe folk til de fysisk tunge jobbene, enn til de lettere jobbene. Det aller viktigste er å begynne i god tid, alltid ha nok navn på lista slik at vi har noen å ta av, og ha helt klart definerte arbeidsoppgaver. Vi får alltid kabalen til å gå opp til slutt, det finnes mange velvillige og frivillige sjeler i denne bygda. Men, det skal sies, vi kan aldri få for mye hjelp.

Frivilligsentralen i kommunen stiller opp, da gjerne som dagvakter. Alle frivillige får mat og drikke, Frivilligsentralen og arbeidsgruppa (kulissebygg og tømmer) får i tillegg fribilletter til forestillingen. Grunnen til at disse to gruppene får billetter er at Frivilligsentralen som nevnt benyttes kun som dagvakter, og arbeidsgruppa ikke er på jobb under forestilling. Jeg legger tidlig ut en forespørsel om hva vi trenger hjelp til. Jeg setter deretter opp en turnusliste med klart avgrensende arbeidsoppgaver. Det er enkelt å nå de aller fleste på en facebook- eller messengergruppe. Jeg sammenkaller til et møte hvor alle frivillige er med, deretter går all informasjon via gruppene på sosiale medier. For å være på den sikre siden legger jeg daglig ut hvem som er på hvilken plass den aktuelle forestillingsdagen.

Jeg har to nattevakter på spelplassen. Dette er en betalt jobb. Nattevaktene har en campingvogn hvor de kan sove på skift. Vi har lyssensorer på plassen som er til god nytte.
Kontakt med kommunen og grunneier: Jeg har jevnlig og god kontakt med både kommunen og grunneier. Vår spelplass er kommunens eneste badeplass, så det krever et godt samarbeid. Dette kan være en utfordring for oss i øvingsperioden hvis været er bra når vi flytter inn. Det orienteres i flere kanaler om at øvingsperioden starter, både på kommunens nettsider og med plakater ved plassen, i noen tilfeller en person ved inngangen som informerer. Vi stenger ikke plassen for badegjester, men vi justerer oss etter hverandre. Ingen optimal situasjon, men det fungerer.

I Limaspillet er det jeg som har hovedansvaret for hele produksjonen. Men, siden jeg både er produksjonsleder og skuespiller delegeres ansvar til min inspisient under forestillingen. Hos oss er det alltid en inspisient og en assistent som igjen fordeler oppgaver og ansvar.

Limaspillet.
Foto: Guro Gustavsen

Aktørkomfort

Trivselsgruppen består av både voksne og ungdommer. Det kan være skuespillere og foreldre e.l.
Trivselsgruppen, i samarbeid med restaurantansvarlig sørger for enkel matservering under de lange helgeøvingene mot slutten av øvingsperioden, og tilgang til kaffe, te og saft mm under øvingene for øvrig.
Arbeidsgruppa, som bygger kulisser, legger ut tømmer i amfiet osv. får også mat under de lange arbeidsøktene, både ved opprigg og nedrigg.

Premiere- og teppefallsfest med gratis middag og litt underholdning er trivselsgruppa sitt fulle ansvar. Dette er for alle som har bidratt, alt fra parkeringsvaktene til skuespillerne, til prod.leder og sminkeansvarlig, nattevakta, kort sagt alle. Det er viktig at alle involverte blir invitert til disse festene.
Ved oppstart av øvingsperioden er det fint med en «kick off» Dette kan være i form av samling hvor vi reiser sammen til et sted, eller bare en litt mer innholdsrik øvingshelg med matservering og en liten samling etter endt øving.

Relevant lesestoff:


Servicefunksjoner