Spel - hva er det?


Ordet spel har gått inn i språket som en samlebetegnelse for varianter av historisk spill, sagaspill, lokalspill, sommerspill, friluftsteater og kirkespill.
Et spel fyller gjerne ett eller flere av kriteriene:

  • Bygger på lokalhistorisk stoff
  • Spilles i friluft
  • Stykkets handling er geografisk forankret i spillestedet
  • Framføres regelmessig
  • Aktørene er amatører eller en blanding av amatører og profesjonelle

I sin hovedfagsoppgave (Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997) har Kari Vågen følgende definisjon av historiske spel:

Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.


Kulturdirektoratet forvalter de nasjonale midlene til historiske spel

Om ordningen står følgende:

Formålet med ordningen er å bidra til utvikling av nye spel og gi etablerte spel mulighet til kontinuitet og økt kvalitet. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere og stimulere til bred deltakelse.

Relevant lesestoff:


Artikler


Administrasjon