SPEL I NORGE 2016 – 2021 – et konsentrert sammendrag

Redaksjonen i Spelhandboka har i oversikten tatt med spel som ble avlyst som følge av korona i 2020 og 2021 dersom de ble annonsert først. Spel som ble avlyst uten annonsering har vi ikke oversikt over

Vi tar forbehold om at noen spel kan være oversett.

Ytterligere informasjon om spelene finnes på norsk spelkalender og på vår facebookside.

Det vises i snitt rundt 80 spel i Norge årlig.
Noen spilles hvert år , mens andre vises med 2 – 3 års mellomrom

I perioden 2016 – 2021 ( 6 år) har vi registrert
254 spel fra i alt 180 spelarrangører
Dette betyr at 74 arrangører produserer mer enn et spel

73 av de 180 arrangørene er medlemmer i en regional eller nasjonal amatørteaterorganisasjon

107 spel har ingen direkte tilknytning til amatørteatret:
Dette er prosjekter hvor amatørteatret har en sentral plass , men hvor andre står for produksjonen
Dette er stiftelser og aksjeselskap (derav en rekke museer)
Dette er samarbeidsprosjekt uten oppgitt ansvarlig produsent
Dette er teaterlag uten medlemstilknytning
Dette er prosjekter i gang satt av privatpersoner.
Dette er kommuner

De 180 spelarrangørene er organisert slik
(jfr Brønnøysundregistrene):

103 forening/lag/innretning
26 aksjeselskap
22 stiftelser
10 kommuner
9 samarbeidsprosjekt
6 enkeltpersonforetak
2 interkommunale selskap
1 samvirkeforetak
1 organisasjonsledd

De 180 spelarrangørene er fordelt på følgende fylker:

Trøndelag 45
Viken 35
Innlandet 34
Vestland 16
Vestfold og Telemark 14
Møre og Romsdal 10
Nordland 9
Oslo 6
Rogaland 5
Troms og Finnmark 4
Agder 2

Spel med handling fra tidsperioden 1600 – 1905 er klart mest dominerende. Dette inkluderer spel om tettstedsutvikling, industrihistorie, biografier (personer som har satt sitt preg på lokalsamfunnet) , 1814 og nasjonsbygging.

Begrepet forening/lag/innretning rommer mye og vi har ikke sett på hvordan disse er oppbygd. Vi har heller ikke gjennomgått hvem som medeier i stiftelsene og hvem som er aksjonærer i aksjeselskapene

Vi vet heller ikke hvor mange frivillige og profesjonelle som er involvert i spel, hvor mange publikummere , hvor mange dugnadstimer og hva spel omsetter for.

Dette kan bli en del av et større kartleggingsarbeid vi håper vi finner midler til


Spelhandboka
Egil Johansen
Daniel Persson
09.11.21