*AVLYST* Bomstadkvenene

Neste fremføring: 14 mars - 14 mars

Fylke: Troms og Finnmark

Kommune: Balsfjord

Sted:
Nordkjosbotn


Kategorier: Ingen Kategorier


Laster kart ....


Legg til i kalender


Kort om stykket:

Forestillingen er et musikkspill med hovedsaklig egenprodusert materiale, bygd på historien om de første fastboende i Nordkjosbotn, som kom fra den finskspråklige delen i Nord-Sverige rundt år 1770. Historen tar for seg en av disse famlienes liv, Josefsson Ørns fra Muonio, som gikk med til å rydde mark, livnære seg av landbruk, elve-og havfiske, jakt og skogsarbeide.  Det var i alt 9 barn i familien, hvor 7 av den giftet seg med nordmenn, samer, kvener og svensker og som igjen fikk mange barn.  Det finske språket og kulturen døde ut i Nordkjosbotn fra ca 1860, og på begynnelsen av 1900-tallet var ordene borte, bare tonefallet var igjen. Forestillingen vil i helthet foregå på nord-norsk dialekt, med noen få innslag med svensk og kvensk.


2020