Bærumsspillene – Kampen om Wøyengutta

Neste fremføring: 15 august - 24 august

Fylke: Akershus

Kommune: Bærum

Sted:
Wøyen gård


Kategorier:


Laster kart ....


Legg til i kalender


Kort om stykket:

Bærumsspillene setter i 2019 opp «Wøyen guttehjem» basert på sanne beretninger om livet på guttehjemmet på 50 tallet. Det er foretatt en rekke intervjuer av barnehjemsguttene fra den gang og man ønsker å belyse at til tross for at disse manglet tryggheten rundt en mor og en far, så var Wøyen ikke noe dårlig alternativ . Wøyen guttehjem opplevde i perioder skandaleprede oppslag i avisene, noe som blant annet skyldtes en intern maktkamp mellom to sterke menn. Alt dette blir belyst i forestillingen og det legges opp til at publikum selv gjør seg opp sin mening om hva som egentlig hendte på Wøyen. Å belyse medias fremstilling, og plikt til gravende rettvis journalistikk, er en viktig del av forestillingen. Fake news er et begrep vi ble godt kjent med i 2018. I teaterstykket får man se konsekvensen av en slik sak mange år tilbake i tid og hvordan det livet ut preget enkeltmennesket, samt en hel institusjons renome. Vi kan ikke finne at saken i sin helhet før er belyst.Vi anser saken som en viktig brikke i Wøyen guttehjems historie, og at saken fortjener publisitet. Temaet «fake news» har enorm overføringsverdi til dagens samfunn. At dette ikke er noe nytt fenomen, og hvor ødeleggende det er å bli hengt ut i media, vil forhåpentligvis få noen og enhver til å gjøre seg opp noen tanker om viktigheten av medias formidling.


2019