Ingen manns land 2018

Neste fremføring: 23 august - 26 august

Manus: Hans Magnus Ystgaard

Fylke: Trøndelag

Kommune: Inderøy

Sted:
Muustrøparken, Straumen


Kategorier:


Laster kart ....


Legg til i kalender


Kort om stykket:

2018 er det 300 år siden Armfeldts felttog gjennom Trøndelag. Dette var et felttog med mange døde og et felttog som satte langvarige spor etter seg. Mest kjent er tragedien på Tydalsfjellene under svenskenes tilbaketrekning. At følgene av felttoget for lokalbefolkningen i distriktet også var enorme, er mindre kjent. Det er den siden av hendelsene “Ingen manns land” setter søkelyset på.

Dramaet “Ingen manns land” handler om det godes vilkår i en ond verden, og er lagt til en gård på Røra i Inderøy kommune. Kona på gården, Kari, er fra Jamtland. Mannen hennes, Søald, er utskrevet til de dansk-norske styrkene, så han har hun ingen kontakt med. På gården har hun to mindreårige barn, farfaren deres og ei tjenestejente. En dag seint på høsten kommer en utmatta guttunge til gårds. Han gir seg ut for å være brorsønnen til Kari som har rømt fra de svenske styrkene. Kari kommer i et uløselig dilemma: Skal hun beskytte gutten og utsette seg for svenske patruljers hevn, eller skal hun vise ham vekk og sikre sin egen familie?

Hendelsene på gården gjenskapes på en stemningsfull måte i Muustrøparken på Inderøy. En time før alle forestillingene vil det bli vist historiske tablå i området.


2018