Spillet om innvandrerne

Neste fremføring: 7 juli - 9 juli

Fylke: Innlandet

Kommune: Grue

Sted:
Svullrya


Kategorier:


Laster kart ....


Legg til i kalender


Kort om stykket:

“Spillet om innvandrerne” skrevet av Merete Wiger vises som utespill på Finnetunet under Finnskogdagene andre helg i juli. Spillet følger to finske par som kom til Grue Finnskog i 1624 og viser historien frem til i dag. Spillet skildrer skogfinners innvandring og historie. Folkegruppen ble utsatt for diskriminering, misbruk og utnytting, de ble møtt med forakt og motstand. Spillet gir oss mulighet til identifisering, oppleve fellesskap og trygghet. Rasisme og fremmedgjøring får liten grobunn; gode holdninger kan få vokse i et inkluderende miljø.


2023