Til Krigens Slutt

Neste fremføring: 12 september - 17 september

Manus: Mari Mehus og Henrik Berg Larsen

Fylke: Akershus

Kommune: Sørum

Sted:
Blaker Skanse


Kategorier:


Laster kart ....


Legg til i kalender


Kort om stykket:

Året er 1718. Svenskekongen Karl XII lagt store deler av Norden under seg, og nå står Christiania for tur. Men for å nå hovedstaden må de svenske troppene ta seg over ved fergeleiet ved Blakersund. Her møter svenskene en norsk garnison som ikke er klare for å gi fra seg skansen og fergeleiet uten kamp.

I stykket ”Til Krigens Slutt” møter vi de fire vennene Viktor, Kjellaug, Vetle og Karen -Tonette. Fire venner med bakgrunn fra helt ulike familier og sosial status. En er nødt til å ta vare på sin mor, en er svensk flyktning som lever i skjul, en har et ønske om å ta over familiegården og føre slekta videre og en kommer fra en meget velstående familie, og har aldri hatt noen materielle mangler. De bærer alle på drømmer om hvordan livet skal bli og hvilken fremtid som møter dem. Som alle mennesker vil jo også våre venner ha muligheten til å forme sin egen fremtid, og spille hovedrollen i sitt eget liv. Men når Karl XIIs menn marsjerer inn i Blaker, forandres livene deres for alltid.


2019