Språkkonsulent


Konsulent, rådgiver, sakkyndig person som gir veiledning i sitt fag.


Hvis det i forestillingen brukes språk eller dialekter aktørene ikke behersker, benyttes gjerne en eller flere språkkonsulenter. Dette for at uttalen skal bli riktig i forhold til språk og dialektform, samt tidsepoken stykket henter sin handling fra.

En språkkonsulent kan, dersom det er ønskelig fra dramatikerens side, også komme med veiledning i skriveprosessen.

Relevant lesestoff:


Dramatiker