Vedtaksliste driftstilskudd til frivillige organisasjoner for scenisk amatørteatervirksomhet 2024

Kulturdirektoratet har fordelt midlene til driftstilskudd til frivillige organisasjoner for scenisk amatørvirksomhet 2024: https://kulturdirektoratet.no/…/driftstilsk…/tildelinger

Spelhandboka har mottatt 331.096 kr via Norske Historiske Spel og vi takker så mye for tilskuddet