Styre


Styrets funksjon og funksjonstid avhenger av eierstrukturen man velger.

Uavhengig av eierstruktur er styrets oppgaver normalt sett følgende:

 

  • Konstituere seg og velge en leder om dette ikke er gjort av eier.
  • Ha det overordna økonomiske ansvaret for produksjonen.
  • Ha ansvar for engasjement av produksjonsleder, dramatiker, komponist, regissør og andre.
  • Avklare den interne arbeidsfordelingen mellom styret og produksjonsleder.
  • Ha ansvar for å utarbeide arbeidsavtaler.
  • Ha ansvar for utarbeide prosjektbeskrivelse og framdriftsplan.
  • Ha ansvar for å utarbeide budsjett .
  • Ha regnskapsansvar.
  • Ha rapporteringsansvar i tråd med valgt eierstruktur.
  • Ha ansvar for å søke kommunen om skjenkebevilling dersom alkoholservering er en del av servicetilbudet til publikum.

 

Om eieren er en organisasjon med flere oppgaver enn å produsere spel, kan det være naturlig med et separat produksjonsstyre.

Relevant lesestoff:

Eierstruktur

Avtaler