Sufflør


Suffløren er en viktig del av «støtteapparatet» rundt skuespillerne i en produksjon.

De har som oppgave å hjelpe skuespillerne med å huske og lære replikkene, både på prøver og forestillinger. Da det er suffløren som har oversikt over alle tekstendringer som blir gjort ila prøvetiden, er det også de som sørger for at manuset til enhver tid er oppdatert. Og de bistår andre i produksjonsapparatet slik at disse også til enhver tid har riktig tekst. Det er også de som redigerer og lager nytt manus til produksjonen, om det er nødvendig.

Sufflørene på Den Norske Opera har litt andre oppgaver enn sufflører på et vanlig teater. De må kunne lese noter og de må kunne de «store» operaspråkene; italiensk, tysk og fransk. Det er også sufflørene som har ansvar for tekstmaskinen der.


Utarbeidet av Gry Hege Espenes
 

2.12.2021

Relevant lesestoff:


Suffløren
- av Gry Hege Espenes, Det Norske TeatretOrganisasjon:


Creo