Sufflør


Sufflør, person som har til oppgave å si replikker til skuespillerne i løpet av en teaterframføring dersom skuespilleren skulle glemme sin replikk.


Suffløren er gjerne plassert i første publikumsrekke eller på siden av scenen

 
Under friluftsforestillinger og i store scenerom kan suffløren bruke mikrofon. Mikrofonen kobles slik at kun skuespillerne og lydtekniker hører suffløren.
 
Suffløren skal ha full oversikt over endringer i manuskriptet og notere pauser og variasjoner skuespilleren gjør. Dette for å unngå unødig suffli.
 

Suffløren deltar på prøver og forestillinger etter avtale med regissøren og produksjonslederen. I de fleste tilfeller er suffløren med i hele produksjons- og forestillingsperioden, men her finnes også ulike varianter. Noen velger å bruke suffløren kun i prøveperioden.

Relevant lesestoff:


Suffløren
- av Gry Hege Espenes, sufflør ved Det Norske TeatretOrganisasjon:


Creo