Trivsel


Trivsel er å trives, like seg og finne seg til rette. (Den Norske Ordbok)

Eksempler på trivselsoppgaver i en spelproduksjon er:

Å arrangere sosiale tiltak i prøve- og forestillingsperioden for alle uansett alder som:

 • Oppstartsfest
 • Utflukter
 • Premierefest
 • Avslutningsfest
 •  
  Det sosiale miljøet er en av grunnene til at frivillige legger ned hundrevis av dugnadstimer i en øvings- og forestillingsperiode. Et godt sosialt miljø kan også påvirke innleide profesjonelles lyst til å komme tilbake til et spel.

  Forholdet til alkohol varierer. Om moderat omgang med alkohol med barn til stede oppleves som akseptabelt, bør det fastsettes et tidspunkt der de yngste skal forlate sammenkomsten.

  Relevant lesestoff:


  Spel- den gode totalopplevelsen

  - Av Jorun MH Skryseth


  Servicefunksjoner