Trivsel


Trivsel er å trives, like seg og finne seg til rette. (Den Norske Ordbok)

Det sosiale miljøet er en av grunnene til at frivillige legger ned hundrevis av dugnadstimer i en øvings- og forestillingsperiode. Et godt miljø kan påvirke hver enkeltes lyst til å komme tilbake.

Det er lurt å sikre at mat og drikke er lett tilgjengelig på lange øvingsdager, og at det avklares tidlig hvilken type «godtgjørelse» frivillig innsats gir, Her har spel ulik praksis.

Eksempler på trivselsoppgaver for de involverte i en spelproduksjon er:

  • Oppstartsfest
  • Utflukter
  • Premierefest
  • Avslutningsfest

Relevant lesestoff:


Spel- den gode totalopplevelsen

- Av Jorun MH Skryseth


Servicefunksjoner


Guide til god internkontroll etter alkoholloven

Av Helsedirektoratet (ekstern lenke)