Trivsel


Trivsel er å trives, like seg og finne seg til rette. (Den Norske Ordbok)

Det sosiale miljøet er en av grunnene til at frivillige legger ned hundrevis av dugnadstimer i en øvings- og forestillingsperiode. Et godt miljø kan påvirke innleide profesjonelles lyst til å komme tilbake.

Det er lurt å sikre at mat og drikke er lett tilgjengelig på lange øvingsdager, og at det avklares tidlig hvilken type «godtgjørelse» frivillig innsats gir, Her har spel ulik praksis.

Eksempler på trivselsoppgaver for de involverte i en spelproduksjon er:

Å arrangere sosiale tiltak i prøve- og forestillingsperioden for alle uansett alder som:

  • Oppstartsfest
  • Utflukter
  • Premierefest
  • Avslutningsfest

Forholdet til alkohol varierer. Om moderat omgang med alkohol med barn til stede oppleves som akseptabelt, bør det fastsettes et tidspunkt der de yngste skal forlate sammenkomsten.

Relevant lesestoff:


Spel- den gode totalopplevelsen

- Av Jorun MH Skryseth


Servicefunksjoner