Utøvere

 

Amatør, person som dyrker en kunstart eller vitenskap uten å ha det som levebrød.

Profesjonell, person som har sitt fag som levebrød, som tjener penger på sin profesjon.


Utøvere er vår fellesbetegnelse på de som publikum vil – avhengig av forestillingens størrelse -
se under en oppsetning.