Service

Vakthold

Renhold

Trivsel

 

Vakthold


Vakthold betyr å holde vakt, å holde øye med og passe på.

Vi har definert sikkerhet som en del av vaktholdet under en produksjon. Gruppa som skal jobbe med vakthold og sikkerhet må få grundig opplæring. Scenografiske løsninger må være godkjent av en profesjonell scenograf

Politi og brann -og redningsetater må involveres i planleggingsfasen .

Eksempler på oppgaver er:

  • Sørge for gode parkeringsmuligheter under prøveperioden og forestillingene (både for aktører og publikum).
  • Sette opp og fjerne informasjonsskilt.
  • Ha ansvar for evakuering i tilfelle fare (eksempel: brann, lyn/torden) og sørge for at rømningsveger er tydelig oppmerket og ikke blokkeres.
  • Sørge for tilstrekkelig brannslukningsutstyr.
  • Sørge for at byggverk som tribuner, boder og liknende tåler belastningen fra publikum og aktører.
  • Sørge for at byggverk tåler belastninger fra vind og regn.
  • Vurdere behov for eventuelle dyrepassere og inngjerding før, under og etter forestillingene.
  • Samarbeide med lokalt hjelpekorps, grunneier, politi, parkeringsetat og brannvesen om gode rutiner for parkering, brannvern og sikkerhet.