Vaktholdsgruppe


Vaktholdsgruppa har flere oppgaver:

 

 • ha ansvaret for vaktholdet og sikkerheten under prøveperioden og forestillingene (både for aktører og publikum)
 • sørge for gode parkeringsmuligheter under prøveperioden og forestillingene (både for aktører og publikum).
 • sette opp og fjerne informasjonsskilt.
 • ha ansvar for evakuering i tilfelle fare (eksempel: brann, lyn/torden) og sørge for at rømningsveger er tydelig oppmerket og ikke blokkeres.
 • sørge for tilstrekkelig brannslukningsutstyr.
 • sørge for at byggverk som tribuner, boder og liknende tåler belastningen fra publikum og aktører.
 • sørge for at byggverk tåler belastninger fra vind og regn.
 • vurdere behov for eventuelle dyrepassere og inngjerding før, under og etter forestillingene.
 • vurdere, i samarbeid med lys- og lydansvarlig, hvilke farer som kan oppstå ved bruk av forskjellig teknisk utstyr og sikre dette best mulig.
 • i samråd med produksjonsleder vurdere hvilken forsikringsordning som skal velges for produksjonen.
 • samarbeide med lokalt hjelpekorps, grunneier, politi, parkeringsetat og brannvesen om gode rutiner for parkering, brannvern og sikkerhet.

Relevant lesestoff:


Servicefunksjoner